• Bài giảng PP: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân- Toán lớp 5
  | Trường Tiểu học Phương Độ | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài: Động từ- TV Lớp 4
  | Trường Tiểu học Phương Độ | 74 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài : Làm quen với phần mềm học vẽ: Tin học lớp 3
  | Trường Tiểu học Phương Độ | 69 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng PP: Nhân với số có 1 chữ số- Toán lớp 4
  | Trường Tiểu học Phương Độ | 77 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng PP: Quả- Môn TNXH lớp 3
  | Trường Tiểu học Phương Độ | 62 lượt tải | 1 file đính kèm