A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TẾT TRỒNG CÂY TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐỘ

Nhân dịp xuân Canh Tý 2020 trường TH học Phương Độ phát động têt trồng cây dến toàn thể CBGV-NV- HS toàn trường

UBND HUYỆN PHÚC THỌ                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              TRƯỜNG TH PHƯƠNG ĐỘ                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số:  …..  /KH -THPĐ                                                                             Phương Độ , ngày 21 tháng 1 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Canh Tý năm 2020 .

         

          Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện Phúc Thọ về tổ chức phát động Tế trồng cây và trồng cây nhân dân năm 2020,

          Thực hiện Kế hoạch số 37 /KH-PGD-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về việc triển khai tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”;

    Trường Tiểu học Phương Độ xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do UBND huyện, Phòng GD&ĐT;  phát động.

          Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

          2. Yêu cầu

   - Các lớp, mỗi học sinh nhà trường  tuyên truyền về phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và thực hiện trồng ít nhất 1 cây ở gia đình .

   -  Hình thức: Tết trồng cây có sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường  từ đó giáo dục sâu sắc, toàn diện đối với học sinh  về môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường.

II. Nội dung

          1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

          - Hình thức tổ chức : Liên đội nhà trường thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần, các lớp tích hợp trong các môn học có nội dung liên quan. ..

          - Trang trí  các khẩu hiệu sau: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho Đất nước càng ngày càng Xuân”; “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; .

          2. Công tác trồng cây

          -Nhà trường giao cho liên đội tổ chức trồng một cây bóng mát tại vườn trường ( xã cừ , bàng , phượng…) để phát động tới toàn thể đội viên nhi đồng về nhà thực hiện trồng cây tại gia đình ( mỗi em trồng ít nhất 1 cây , sau đó báo cáo kết qủa trồng và chăm sóc tới g/v chủ nhiệm)

          3. Công tác chăm sóc, bảo vệ cây

          Nhà trường tiếp tục triển khai chăm sóc các cây bóng mát tại trường , giao cho 2 đ/c bảo vệ quản lý số lượng cây trong khuôn viên, thực hiện tỉa cành hàng tháng ,tổ chức phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  cùng chăm sóc, bảo vệ cây xanh trong nhà trường cũng như tại địa phương.

 III. Tổ chức thực hiện

          a) Liên đội nhà trường : Tổ chức tuyên truyền phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 . Tổ chức trồng một cây bóng mát tại vườn trường vào ngày 30/1/2020 (mùng 6 tháng giêng năm Canh Tý)

          b) Tổ bảo vệ: Quản lý tỉa cành, chăm sóc cây xanh đã trồng tại sân trường, đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão  

         c) Các đ/c giáo viên CN lớp: Phát động và triển khai thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 tại lớp mình phụ trách.

          Báo cáo kết quả thực hiện việc trồng cây của h/s ở gia đình về nhà trường.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 của trường TH Phương Độ - Nhà trường đề nghị các đ/c cán bộ giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện .

          Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Liên đội,các tổ CM, VP (để thực hiện);

- Lưu: VT;

                                           HIỆU TRƯỞNG

            

 

 

 

 

 

 

                                          Đào Thị Thảo

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan